Casa Portiera ABC - Art, Books & Coffee
Marge‐
links

Home

Art, Books & Coffee

Gedicht op goed geluk

Mededelingen

Evenementen

Archief

Marge‐
Rechts
Inline‐
links


Kwikstaart

Ik hoor de kwikstaart
tsi‐tsick
tsi‐tsick

ik zie de witte kwikstaart
tussen de poten van de koe
boe boe tsi‐tsick
boe boe tsi‐tsick

staartje op en neer
niet bang voor de kat
miauw miauw
tsi‐tsick tsi‐tsick
de witte kwikstaart
tsi‐tsick

ik ben de witte
kwikstaart
tsi‐tsick tsi‐tsick

* * *

Dinie Sophie Fintelman (1951) woont en dicht in Groede, Zeeuws‐Vlaanderen. Ze debuteerde in 2014 met Bots bij Uitgeverij Liverse in Dordrecht. In 2017 verscheen haar tweede bundel Aan de roekelozen, eveneens bij Liverse. Haar derde bundel Een uitzicht waar iets over viel te zeggen, verscheen in 2021 bij diezelfde uitgeverij. In 2023 kwam ook bij Liverse Groene glans uit. Een aantal gedichten is opgenomen in bloemlezingen, in tijdschriften verschenen, won prijzen of kreeg een eervolle vermelding.

‘De gedichten in Groene glans, de vierde bundel van Dinie Sophie Fintelman zijn ogenschijnlijk eenvoudig. In toegankelijke taal kleurt zij met heldere beelden het verleden en heden van de ikfiguur in deze bundel. En toch is er vanaf het begin een gezonde dosis dubbelzinnigheid – of beter gezegd meerduidigheid – waar te nemen’, aldus recensent Douwe Wilts in Meander Magazine.

Bron: © allemonden.nl
Foto: © Peter Verdurmen

Inline‐
rechts