Casa Portiera ABC - Art, Books & Coffee
Marge‐
links

Home

Art, Books & Coffee

Gedicht op goed geluk

Mededelingen

Evenementen

Archief

Marge‐
Rechts
Inline‐
links

Winter

Je ziet weer bomen
door het bos, en dit licht
is geen licht maar inzicht:
er is niets nieuws
zonder de zon.

En toch is ook de nacht niet
uitzichtloos, zolang er sneeuw ligt
is het nooit volledig duister, nee,
er is de klaarte van een soort geloof
dat het nooit helemaal donker wordt.
Zolang er sneeuw is is er hoop.

Uit: Zolang er sneeuw ligt - 1975 - Van Oorschot

* * *

Niet alleen een kalenderjaar, maar ook een mensenleven – en zelfs een dag – kent zo zijn seizoenen. En uiteraard gaat dit gedicht niet over koude en sneeuw, maar over het perspectief op klaarte en licht, over uitzicht.

Inline‐
rechts