Casa Portiera ABC - Art, Books & Coffee
Marge‐
links

Home

Art, Books & Coffee

Gedicht op goed geluk

Mededelingen

Evenementen

Archief

Marge‐
Rechts
Inline‐
links

What’s in a name

mijn naam had iets ongemakkelijks
het was een hindernis haast
pas later begreep ik waarom
mijn grootvader had hem gedragen
die avond in de appelhof
achter de hoeve die hij niet aankon
daar vocht hij met de engel
die hem verpletterend versloeg
zo werd mijn naam een klagende schim
die jarenlang ronddoolde
tot mijn onnozele geboorte
toen moest hij getuigen
van herwonnen geloof
pas nu ik ouder word besef ik
hoe hij me bezield heeft
mijn leven lang
met taaie hoop
op moeizaam bereikbaar geluk

Uit: Ballustrada, jaargang 34 (2020), 1/2

* * *

Jabik Veenbaas (1959) is dichter, schrijver, vertaler en filosoof. Hij schrijft in het Nederlands en in het Fries. Hij debuteerde in 1990 met de Friestalige verhalenbundel Tusken himel en hel en publiceerde sindsdien verschillende Nederlandstalige en Friestalige boeken. Hij ontplooide zich tevens als criticus en werd in 1999 recensent Fries proza voor de Leeuwarder Courant, wat hij vijf jaar zou blijven. Ook recenseerde hij filosofisch werk voor Het Financieel Dagblad. Daarnaast publiceerde hij artikelen en essays over filosofische en literaire onderwerpen in bladen als Trouw, Filosofie Magazine en Tirade, en Nederlandstalige poëzie in onder meer Het liegend konijn, Poëziekrant en Hollands maandblad.
Veenbaas publiceerde vier Friestalige en vier Nederlandstalige dichtbundels.

Inline‐
rechts