Casa Portiera ABC - Art, Books & Coffee
Marge‐
links

Home

Art, Books & Coffee

Gedicht op goed geluk

Mededelingen

Evenementen

Archief

Marge‐
Rechts
Inline‐
links

Zondagmorgen

Tegen het brede verzinsel van
de zondagmorgen luidt een klok
voor godsgebruik, herhaalt een
man hardop waar hij zijn ziel heeft
opgeborgen, schudt een hond de lauwe regen uit zijn vacht.

Deze dag lijkt los van alledaagse
opstroom en daarmee zelf verlegen.

In verglaasde bedden ontkrampen
zich gebaren, zinnen en betekenissen.

Van woorden blijft in kamers klank,
van beweging het bereiken,
van uren heilzaam vormverlies.

Wel weten mensen in de lage straten
van de stad van tegensturen en van
een onzacht kantelen waaruit het
hardblauw maandag wordt.

Uit: De Tweede Ronde, jaargang 20 (1999)

* * *

Medio jaren negentig zei de in Zeeland woonachtige Thom Schrijer (1937) het bedrijfsleven vaarwel. Hij ging poëzieworkshops doen bij de Stichting Kunstzinnige Vorming in Rotterdam en hij begon al snel te publiceren in Nederlandse en Vlaamse literaire tijdschriften. Ook in diverse verzamelbundels werden zijn gedichten opgenomen. Inmiddels verschenen ook gedichten van hem in literaire tijdschriften op het internet. Hij observeert vooral en tracht met zijn poëzie door te dringen tot de kern. Daarbij hanteert hij een licht gebonden vorm en zoekt hij naar treffende beelden. Hij hecht aan de muzikaliteit, die eigenlijk steeds als vanzelf ontstaat.

Thom Schrijer won een aantal prijzen in Nederland en Vlaanderen, waaronder de VU-podium Poëzieprijs 2000 en de Parmeno Poëzieprijs. Hij droeg zijn gedichten met succes voor op diverse podia. Over hem schreef de jury van de SNS‐Literatuurprijs in haar rapport o.a.: ‘Die nauwkeurigheid is, denk ik, typerend voor de gedichten van Thom Schrijer. Hij is nooit gewild poëtisch. Schrijer toont in al zijn gedichten een ferm vormbewustzijn, hij is vaak verrassend dubbelzinnig en buit de taal gewiekst uit. Alles wat hij in zijn gedichten waarneemt moet precies en voorzichtig worden vastgelegd om wat maar verdwijnt te bezweren.’

In 2000 verscheen zijn door Saskia Eggink geïllustreerde en vormgegeven bundel Lege Schommels en in het najaar van 2001 kwam zijn tweede bundel Uitvergroot uit. In 2009 verscheen Langs binnenpaden, in 2012 Dienstdoende Engelen en in 2015 Een feest van Afzien.

Inline‐
rechts