Maria – sterre der zee

Maria, sterre der Zee,
baden we
Het was de eerste poëzie
die ik begreep

Boven de binnenzee
van mijn verbeelding
waakte eenzaam de poolster
Maria was koppelaarster
tussen die twee
– hemelmeermin –
en de hemel kon
niets anders zijn
dan zee en nog eens zee

Uit: Poldergeest (2014) – Liverse