Gesprek

dit zou best wel eens een gesprek kunnen zijn
zoals je met de buitenzijde van je vingers
zacht op mijn wang inpraat

mijn handen zijn verdraaid
de armen hopeloos verbogen

zoals jij met je toppen vormen maakt
acrobatische trucs met haar en huid
hoepels als nagels

opwaarts neerwaarts hartwaarts

waar ik stom zoek wat voorhanden is

© Foto: PZC

= = = = = = = = = =

Aschwin van den Abeele (Westdorpe, 1971) woont in Middelburg en is sinds 2022 ook stadsdichter van die stad. Hij brengt zijn dagelijkse indrukken, gedachten en fantasieën tot uitdrukking in gedichten en tekeningen. Hij schept hiermee een beeld van de (zijn) wereld die met ‘gewone’ taal niet tot uitdrukking gebracht kan worden. Zijn gedichten verschenen in enkele bloemlezingen (‘Poemtata’(B), Hellebosch’(B) en ‘Tot het nabij is’ (NL)) en digitale poëzie-platformen (‘Avier’ en PZC’s ‘Zeeland geboekt’). Hij is werkzaam als bestuurder bij verschillende Zeeuwse maatschappelijke en culturele organisaties.
Aschwin vertelt in de PZC van 30-12-2021 over zijn stadsdichterschap dat hij de stad graag een spiegel wil voorhouden. ‘Ik heb me niet voor niets verkiesbaar gesteld. Verwoorden van wat net onder de oppervlakte ligt maar wel grote waarde heeft voor de maatschappij, dat boeit mij’.