Meestersonnet

Het land zwijgt donker tot de nieuwe dag,
de vuurtoren zwaait lichtjes over zee,
de hemel strooit zijn sterren aan de kant,
de maan zakt langzaam naar de horizon,

de schemer wordt gehesen als een vlag,
de zon rijst hoog en hoger en doet weer mee,
de kustlijn rust, vergroot haar zoom met zand.
Het eb versterkt de scheefte van ’t caisson.

De koe herkauwt heel mindfulness op gras,
een hert baltst bronstig botst en stoot ’t gewei,
het haasje hupt en toch verdroten.

De lucht trilt stil weerkaatst ragfijn in glas,
een korrel zeezout, strepen in de klei,
het Zeeuwse land door dijken ingesloten.

* * *

Bas Jongenelen en Anne-Marie Maartens schreven samen vier Zeeuwse sonnettenkransen. ‘De hemel strooit zijn sterren aan de kant’, een ode aan het Zeeuwse landschap, is een daarvan. Het ‘Meestersonnet’ staat samen met veertien andere gedichten permanent opgesteld langs een wandel- en fietspad op het Zeeuwse eiland Schouwen-Duiveland.

Bas Jongenelen (1968) is schrijver, dichter, letterkundige, docent en uitgever. Zijn sterk uiteenlopende oeuvre omvat o.a. romans, dichtbundels, kinderboeken, (populair-)wetenschappelijke boeken en onderwijsleerboeken.

Anne-Marie Maartens is een Zeeuwse dichter. Ze schrijft. Schoorvoetend op papier. Een sonnet. En meer. Sonnetten. Ze wordt rustig van de regelmatigheid van een sonnet. Ze schreef mee. Een stuk of wat. Voor de eerste sonnettenkransenkrans in de geschiedenis van de wereldliteratuur: Een kruisweg van alledaags leed. Ze publiceert. Af en toe. Als ze maar een opdrachtje heeft. Ze vindt. Van alles. Ze kust. Met haar ogen dicht. Ze schrijft. Alles. Met een knipoog. Alles! www.anne-mariemaartens.nl