Aan mijn speelkameraden

Eensklaps… in mij
ontwaakt diep het gevoel,
zo diep als ooit
een mens zich voelt
in liefde die ontluikt.

Doordat het oog
der mensheid
niet wou zien
dat elke huid
’n lichaam past,
verloor de ziel
pigment.

Tot nogtoe
waren het louter emoties
die ons bouwden
tot vleespoppen.

Mens, haal je adem!

Uit: ‘Powema di rutu; Gezangen van oorsprong en toekomst’ (1982) – In de Knipscheer.