Ik stierf voor schoonheid

Ik stierf voor Schoonheid – maar was nauw
Geborgen in het Graf
Of Een die stierf voor Waarheid lag
Eén scheidswand van mij af –

Zacht vroeg hij ‘Waar ik had gefaald’?
‘In Schoonheid’, zei ‘k – en Hij –
‘In Waarheid – ik – Zij twee zijn Een –
Broeder en Zuster, wij’ –

Zo, als Verwanten, ’s Nachts bijeen –
Spraken wij – Kist tot Kist –
Tot Mos de lippen had bereikt –
De namen – uitgewist –

Vertaling: Marko Fondse, Peter Verstegen, Louise van Santen

* * *

Emily Elizabeth Dickinson was een Amerikaanse dichteres die samen met Walt Whitman het modernisme in de Amerikaanse poëzie inluidde. Ofschoon Dickinson zich afkeerde van de wereld bleef ze op de hoogte van de literaire ontwikkelingen. Algemene erkenning van haar werk bleef lang uit, mede omdat uitgevers haar werk ongeschikt vonden voor lezers en aanvankelijk anoniem publiceerden. Dickinsons poëzie is zeer origineel – zowel lyrisch als experimenteel – en vertoont overeenkomsten met het werk van de voornoemde Walt Whitman (1819-1892). Pas in de twintigste eeuw werd Dickinson ontdekt: in Amerika door Thomas Johnson en in Nederland door Simon Vestdijk. In 2011 verschenen haar door Peter Verstegen vertaalde verzamelde gedichten bij uitgeverij Van Oorschot.