Het bedoelde

Er is een woord voor, al kan ik het niet vinden.
Het is een hoog woord, tamelijk hoog tenminste,
ten opzichte van de horizon.

Zoals je je een oud gebouw herinnert, iets wat tegen
de bovenzijde van je geheugen drukt, een
waargenomen piek. Maar het woord zelf is er niet.

Ooit heb ik het gebruikt, zoveel is zeker. In de keuken,
misschien, bij het smelten van de boter, het breken
van eieren boven een pan. Toen de liefde nog sliep.

Het is een zacht woord, ik voel de omtrek ervan;
geen woord om mee te snijden, geen
woord waarmee je smijt.

Meer dan een vermoeden is er niet. Misschien een
kwestie van tijd tot ik het heb teruggevonden.
Dan valt zo’n woord vaak tegen.

Het gezochte woord lijkt altijd groter
dan het woord dat je ten slotte vindt:
er paste, toen het er niet was,
meer en mooier zwijgen in.

Uit: Ongevraagd advies (2022) – Van Ooorschot

* * *

Perquins nieuwste bundel, Ongevraagd advies, is vernoemd naar een gedicht dat ze in 2017 schreef als Dichter des Vaderlands, bij de toenmalige Tweede Kamerverkiezingen. De bundel kent vier afdelingen die allemaal een ongevraagd advies als titel hebben. Bovenstaand gedicht staat in de afdeling ‘Geloof alleen nog woorden’, een titel waar al direct het belang van taal uit spreekt.

Bron: © Peter Swanborn in Ooteoote.
Foto: © still van een video gemaakt door Stijn van der Loo in opdracht van het Nederlands Letterenfonds.