Klaaglied

Als een wierookvat vol verlangen
loop jij door de klaarlichte avond
met je donkere lijf van verschaalde nardus
en een brandende begeerte in je blik.

In je mond draag je de melancholie
van dode reinheid, en in de dionysische
kelk van je buik de spin
die de steriele sluier weeft om jouw schoot
waaraan de rozen des levens,
vrucht van de kussen, nooit ontloken.

In je witte handen
draag je de streng van je voor immer
gestorven illusies, en op je hart
de hongerige passie van hete kussen
en jouw moederliefde die wegdroomt
naar wiegjes in rustige sferen
waar lippen blauwe sprookjes spinnen.

Uit: ‘De Tweede Ronde’, jaargang 7 (1986)

Vertaling: Robert Lemm

Foto: © klimbim2014.wordpress.com

Lorca is de grootste en beroemdste vertegenwoordiger van de dichtersgeneratie van ’27. Zijn naaste vrienden, onder wie Dali en Guillén, getuigen allen van zijn fascinerende charismatische persoonlijkheid. Door zijn openlijke homoseksuele en kosmopolitische levensstijl was hij een doorn in het oog van de aanhangerds vn Franco. Hij werd een symbool van het antifascisme door zijn executie aan het begin van de Spaanse Burgeroorlog. Het zomerhuis van de familie Lorca, waar Federico Garcia het grootste deel van zijn oeuvre schreef, staat midden in een park in Granada en is nog altijd te bezichtigen.

Lorca wilde niet alleen dichter zijn, maar universeel kunstenaar. Hij was een begaafd tekenaar, aquarellist, musicus en toneelschrijver, maar het is zijn poëzie waardoor hij, literair gesproken, de grootste Spanjaard na Cervantes wordt genoemd.

Veel poëzie van Lorca is al vertaald in het Nederlands, zij het niet altijd even overtuigend. Zijn gedicht ‘Kleine Weense Wals’ werd door bewonderaar Leonard Cohen in een muzikaal jasje gestoken en ging als ‘Take This Waltz’ opnieuw de onsterfelijkheid in.