Burger in het park

Daar loopt een ernstig man,
gezien, geëerd, gevreesd
en niet bemind,
een wandelende burcht.

Wat hem zo erg kan hinderen
is ’t grillig, ongebonden
ravotten rond zijn leest
en ’t spotten van de kinderen
met scherpe en rauwe kelen.

Als hij het park uit wil,
komt ’t toetje van het feest:
een bal tegen zijn bril
en klodders op zijn kleren.

Hoe kan men zich verweren
tegen die jonge honden?
Hij had ze wel gewurgd.

Meteen hoort hij de stem,
ooit de zo lieve en stille,
nu ’t luidst en ’t meest,
van ’t verre kindje in hem
dat mee zou willen spelen.

Uit ‘Een Brussels tuintje’ (1999).

* * *

Hubert van Herreweghen (1920-2016) debuteerde in 1943 met de bundel ‘Het jaar der gedachtenis’ en behoorde daardoor, met Christine D’haen, Anton van Wilderode en Jos de Haes, tot de ‘bezettingsgeneratie’. In zijn vroege gedichten overheerst een gevoel van ontreddering en komen thema’s zoals dood, angst en schuld veelvuldig aan bod. Veel later, met zijn bundel ‘Aardewerk’ (1984), kwam daarin een ommekeer. Zijn traditionele versvormen weken voor klankplezier en taalspel. Naast het thema van de sterfelijkheid kwam een gevoel van vitaliteit en levensvreugde te staan.

Van Herreweghen schreef meer dan twintig dichtbundels. Hij werd vaak bekroond voor zijn poëzie. In 1962 won hij bijvoorbeeld de Staatsprijs voor Poëzie en in 2006 de Prijs voor Letterkunde van de Vlaamse Provincies voor zijn gehele oeuvre. Hij zetelde in de redactie van verschillende tijdschriften en stelde jarenlang, eerst met Jos de Haes, daarna met Willy Spillebeen, de bloemlezingen met beste gedichten uit Vlaamse en Nederlandse tijdschriften samen voor het Davidsfonds. In 1983 werd hij lid van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde.

Van Herreweghen overleed op 4 november 2016. Ter gelegenheid van de honderdste verjaardag van zijn geboorte (1920) verschenen op 12 februari 2020 zijn Verzamelde gedichten (bezorgd door Dirk de Geest en Patrick Lateur) en op 16 februari, zijn geboortedag, vond een herdenking plaats dichtbij zijn geboortedorp in het Pajottenland. Het Letterenhuis bewaart archiefstukken die Van Herreweghens belangrijke positie in de naoorlogse literaire wereld laten zien. Zo zijn er briefwisselingen met verscheidene auteurs, zoals Hugo Claus, Christine D’haen en Ward Ruyslinck.

Tekst en beeld: letterenhuis.be