Teloorgang van de Hedwigepolder

Het nieuws dat de Hedwigepolder onder water gaat
kan nu beginnen te bezinken. Dat het ongeloof
waardige, het omgekeerde grondwerk waar wordt,

de eirappels en de ajuin van de Hedwigepolder
het veld moeten ruimen voor meer Scheldeschorre,
de Hedwigepolder met zijn dubbele populierenrijen

waartussen zijn langgerekte slingerdeslangende
smalle wagensporige polderlandwegen voeren naar
zijn mooi voor elkaar verre verspreide hofsteden

als deze die vandaag televisienieuws is, die
van de pachter Rottier die zijn Brussels heer
grondbezitter op visite heeft. Die declameert

‘Hoeveel aan ons vandaag voorafgaande generaties
van ons bloed bezaten de gronden hier, beheerden,
bewaarden, bewerkten, vervolmaakten die!’ God ja

hoeveel ook alweer. Met de pet in de hand staat
de landbouwer Rottier de grootgrondeigenaar
vrijmoedig zorgvuldig terzijde. ‘Vijf, meneer’.

En waren het er meer, kokmeeuwen in het water
dat over Hedwige’s polder te staan komt
zien zich vliegen straks hier, de bot komt zich
onderwoelen in de hectaren slik van de Hedwige.

Uit ‘Ballustrada’, jaargang 34, nr. 1/2

= = = = = = = = = = =

Jacobus Marinus Hamelink, beter bekend als Jacques Hamelink, die deze week op 82-jarige leeftijd overleed, was een Nederlandse dichter, prozaschrijver, essayist en onderwijzer.
Hij publiceerde in verschillende literaire tijdschriften, waaronder ‘Merlyn’, ‘Roeping’, ‘Raam’, ‘Podium’, ‘De Revisor’, ‘Raster’ en ‘Tirade’. In 1982 was hij ook redacteur van ‘Tirade’. Hij werd geboren in het dorp Driewegen bij Terneuzen, wat voor de redactie van het literair periodiek ‘Ballustrada’ reden was hem om een bijdrage te vragen voor een rubriek over Zeeuws-Vlaamse dichters. Hamelink wilde graag meewerken.
De bibliografie van Hamelink omvat ruim veertig titels, waarvan de romans ‘Het plantaardig bewind’ en ‘Ranonkel’ wellicht de bekendste zijn. Daarnaast schreef Hamelink veel poëzie. Enkele titels: ‘Een koude onrust’, ‘Oudere gronden’, ‘Windwaarts’, ‘wortelher’ en ‘Gemengde tijd’.
Hamelinks werk werd veelvuldig bekroond. In 1988 ontving hij de Constantijn Huygensprijs voor zijn gehele oeuvre.