Onder Weert

In de wagen
op weg naar het zuiden
zagen we onder Weert
bij invallend duister
en noordoosten wind
een lichtende schijf
geruime tijd geruisloos
voor ons uit boven
het wegdek zweven

Ik schatte de doorsnee
op een meter

Tezelfdertijd scheen
om ons heen de atmosfeer
zich te verdichten tottie
ten slotte in volmaakte graad
van onveranderlijke beweging
volkomen roerloos ons om-
sloot alsof men ons in
perspex had gegoten

Was dit het leven na de dood?

De herkomst van dit gedicht konden we bij plaatsing niet vinden. We voegen het toe zodra we het achterhaald hebben. Uiteraard mag u ons er ook op attenderen: info@casaportiera-abc.nl.