Narcisme

Wat, in godsnaam, heb je uitgevoerd? Heb je – ten
minste – je dag geboekstaafd? Heb je alsnog

geboekstaafd – de volgende dag – de niet geboekstaafde
vorige onder vermelding? Ben je tekortgeschoten (in

gebreke gebleven, nalatig geweest, laakbaar) op stuk
van plicht, regelmaat, tucht, zelfverachting? Heb je – met

niet aflatende verwerping – in het werk gesteld alles
om de beperkingen van milieu, erfelijkheid, voor-

land, noodlot die aan het daglicht traden klemmender
naar de mate van je verzuim

en die je mes
op de keel zetten in een slop, te overwinnen?

uit: ‘Ben jij het, Ik?’ (2006) – Meulenhoff.