GEDICHT OP GOED GELUK | Robert Frost (1874-1963)

De weg die we niet inslaan

In een geel bos gingen twee paden uiteen.
Jammer dat ik ze niet beide kon nemen.
Als wandelaar uit één stuk bleef ik staan
en keek peinzend naar de eerste weg
die iets verderop in de struiken verdween.

Ik nam toen de andere,
die betere papieren had,
omdat hij grazig en maagdelijk leek,
hoewel hij op het vlak van begaanbaarheid
minder dan nummer een was versleten.

Alle twee de wegen waren bedekt met blad
waarop geen mensenvoet had gestaan.
Ik besloot de eerste voor later te bewaren,
hoewel ik bij voorbaat wist dat
dat ik dit plan weer zou laten varen.

Ooit zal ik met een zucht vertellen
hoe ik in mijn jeugd doolde.
Twee wegen gingen in een bos uiteen
en ik koos voor de onbegaanbare,
die de rest van mijn leven verklooide.

Uit: ‘Mountain Interval’ (Henry Holt, 1916)
Vertaling: Rogier de Jong

= = = = = = = = = = = =

The road not taken

Two roads diverged in a yellow wood,
And sorry I could not travel both
And be one traveler, long I stood
And looked down one as far as I could
To where it bent in the undergrowth;

Then took the other, as just as fair,
And having perhaps the better claim,
Because it was grassy and wanted wear;
Though as for that the passing there
Had worn them really about the same,

And both that morning equally lay
In leaves no step had trodden black.
Oh, I kept the first for another day!
Yet knowing how way leads on to way,
I doubted if I should ever come back.

I shall be telling this with a sigh
Somewhere ages and ages hence:
Two roads diverged in a wood, and I—
I took the one less traveled by,
And that has made all the difference.

= = = = = = = = = = = = =

Robert Lee Frost was een geliefde Amerikaanse dichter en toneelschrijver die al tijdens zijn leven veelvuldig werd geciteerd en geëerd. Zijn inspiratie haalde hij vooral uit de natuur, het weer en New-England, de streek waar hij woonde. Wikipedia: ‘In eenvoudig opgebouwde gedichten onderzoekt hij complexe maatschappelijke en filosofische thema’s’. Frost publiceerde vijf dichtbundels en ontving vier keer de Pulitzerprijs voor poëzie. Hij behoorde tot de kennissenkring van John F. Kennedy.