Wederkomst

Verder en verder in een steeds wijdere kring
kan de valk de valkenier niet meer horen;
alles valt uiteen, het midden begeeft het;
wetteloosheid alom, rood springtij
jaagt op de wereld; de ernst van de onschuld
gaat in golven ten onder.
De redelijkheid twijfelt niet, maar blinde angst
laat zich leiden door woede.

Het laatste oordeel moet ophanden zijn.
De wederkomst wordt dringend verwacht.

* * *

The second coming

Turning and turning in the widening gyre
The falcon cannot hear the falconer;
Things fall apart; the centre cannot hold;
Mere anarchy is loosed upon the world,
The blood-dimmed tide is loosed, and everywhere
The ceremony of innocence is drowned;
The best lack all conviction, while the worst
Are full of passionate intensity.

Surely some revelation is at hand;
Surely the Second Coming is at hand.

Uit: ‘Michael Robartes and the dancer’ (1921).