Gedicht om voor te lezen bij het aanvatten van vredesonderhandelingen

Wat je aan illusies
verloor, won je
aan gewoonten.

Kijken naar de weerspiegeling
van de schemerlamp in het raam.
En dan plots
heel duidelijk weten:

bij valavond
voelen je handen zachter aan.

Dit is het ogenblik
waarop je weer durft denken
aan iets heel gewoons.
Aan rozen of zo

Uit ‘De droom van een robot’ (1976) – Uitgeverij Heideland-Orbis.

Foto: © literair Zeist

* * *

Willem Maurits Roggeman (1935) is een Vlaams dichter en prozaschrijver. Hij schrijft gedichten en essays over literatuur en beeldende kunst. Hij won diverse literaire prijzen. Van zijn hand verschenen tientallen dichtbundels bij verschillende uitgevers en ook in vertaling in Bulgarije, Canada, Duitsland, Engeland, Frankrijk, Ierland, Italië, Macedonië, Polen, Rusland en Servië. Gedichten werden in Argentinië, Estland, Litouwen, Spanje, Verenigde Staten en Zuid-Afrika opgenomen in literaire tijdschriften en bloemlezingen. Gedichten werden ook in het Catalaans gepubliceerd. Componisten hebben muziek geschreven bij zijn gedichten. Kunstschilders hebben zijn verzen in beeld gebracht. Poëzie verscheen zowel in het Nederlands als in andere talen op posters, grammofoonplaten en CD’s.
Roggeman was redacteur van verschillende literaire tijdschriften en publiceerde zelf onder meer in Nieuw Vlaams Tijdschrift, De Vlaamse Gids en Dietsche Warande en Belfort.