Onderweg

Jij die bijna doorliep
kijkt me aan
ik lees je gezicht
o blijf alsjeblief
tot het laatste woord
en sta nog wat
en zeg ze thuis
ik sprak net iemand
onderweg

* * *

Will van Broekhoven (1945) is psycholoog en letterman in Antwerpen. Schrijft gedichten en korte verhalen. Publiceerde in het culturele tijdschrift Ballustrada. Werkte mee aan de bundel OverBuren, met gedichten over de Vlaams-Nederlandse grensstreek. En aan Vers op Zondag, in de literaire bijlage van de Provinciale Zeeuwse Courant. Hij nam deel aan themabundels van Spleen, Amsterdam.
Hij leverde bijdragen aan Poezievensters 2019 en 2021, in de Antwerpse wijk Zurenborg. Is secretaris-penningmeester van de Vereniging van Vlaamse Letterkundigen. Zijn werk staat op willschrijft.com, momenteel onder constructie.
In het voorjaar van 2023 verschijnt zijn bundel Scheldemond en Klauwzeer, bij Leeuwenhof in Oostburg.