Casa Portiera ABC - Art, Books & Coffee
Marge‐
links

Home

Art, Books & Coffee

Gedicht op goed geluk

Mededelingen

Evenementen

Archief

Marge‐
Rechts
Inline‐
links

In vuur

Pas toen je kwam met manen
van dronkenschap, spattende stap
die winterkou herbergt, schaduw
voor zonlicht, bovendien glimlachend,
stortte mijn ziel in vuur. Bovenin
de hemel verging een luchtschip
omdat het gloeidraad regende.
Kokendgruis viel in rimpelloos water,
stoomoffer naar nergens. Morste
ik dauw op ons laken. Clouds
before dying.

* * *

Het literaire werk van Karel Wasch is zeer divers. Hij publiceerde vijf biografieën, o.a, over Dylan Thomas, Jack Kerouac, Brendan Behan en Karel Wasch de oudere, de grootvader van Wasch. Een novelle over Dylan Thomas verscheen onder de titel: Dylan Thomas mijn verloren broeder. De roman Belegering van de Jonker gaat over de jaren ’60. Ook schreef hij columns voor Meander en recensies voor De Leestafel. Poëzie is echter zijn hoofdbezigheid. Iedere avond werkt hij aan een gedicht, dat soms pas na een maand zijn voltooiing bereikt. Hoofdredacteur was hij van drie literaire bladen en of dat nog niet genoeg was hield hij lezingen over literatuur in binnen- en buitenland. En werkte hij mee aan radioprogramma’s. Een herdruk van de Dylan Thomasbiografie is in voorbereiding.

Inline‐
rechts