Casa Portiera ABC - Art, Books & Coffee
Marge‐
links

Home

Art, Books & Coffee

Gedicht op goed geluk

Mededelingen

Evenementen

Archief

Marge‐
Rechts
Inline‐
links

Canzone 122 (Petrarca)

Zeventien jaren zijn verstreken sinds ik me
brandde aan vlammen die nog steeds woeden;
als ik denk aan de toestand waarin ik me bevind
voel ik een kilte in mijn innerlijk vuur.

Het is waar dat we onze haren eerder verliezen
dan onze streken en hoewel de zintuigen uitdoven
flakkeren de menselijke hartstochten nog steeds op –
de donkere schaduw van ons hemels habijt.

O, hunkering! Ik zie de tijd verstrijken. Hoe
lang moet ik nog wachten op de dag waarop
deze smartelijke vuurproef voorbij is?

Zal de dag ooit komen waarop de zoete lucht
over haar mooie gezicht mijn ogen niet
meer streelt dan ik begeer en gepast is?

Uit: Petrarch – Selections from the Canzoniere and other works (Oxford University Press, 2008)

Hertaling vanuit het Engels: Rogier de Jong.

Inline‐
rechts